БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VII. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Основні тканини

Водоносна паренхіма

Вона побудована із живих тонкостінних, дуже вакуолізованих і заповнених водянистим соком клітин. Вона властива рослинам посушливих місць зростання - сукулентам. У листкових сукулентів (очиток, портулак, ехеверія, алое) водоносна паренхіма розміщена в листках під епідермісом, а в стеблових сукулентів (кактуси, молочаї) у тканинах стебла. Багаті на воду запасаючі тканини бульб, коренеплодів, соковитих лусок цибулі.

До основної тканини належать малоспеціалізовані клітини, які поєднують запасаючу, провідну і обмінну функції. Це, зокрема, паренхіма кори, центрального циліндра і радіальних променів кореня, первинної кори і центрального циліндра стебла (серцевина, серцевинні промені, міжпучкова паренхіма, флоемна і ксилемна паренхіми тощо). Клітини паренхіми первинної кори (субепідермальні клітини) та центрального циліндра стебла (міжпучкова паренхіма) і кореня (флоемна паренхіма) можуть набувати здатності до поділу і давати початок меристемі (фелоген, камбій).