БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VII. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Основні тканини

Повітроносна паренхіма (аеренхіма)

Її мають водяні та болотні рослини, у яких вона розміщена в зовнішній частині (корі) стебла або кореня, черешках листка і листкових пластинках.

Клітини аеренхіми кулясті або з виростами, завдяки чому між ними утворюються всілякі міжклітинники, міжклітинні ходи або повітроносні порожнини. Ці структури полегшують газообмін між атмосферним повітрям і рослиною та між різними тканинами всередині органів рослин.