ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН

Опорний конспект лекцій

4. ВОДНИЙ ОБМІН

Значення води для рослин

Вода - тебе неможливо описати... Не можна сказати, що ти є

необхідною для життя, ти - саме життя..., найбільший скарб у світі.

Антуан де Сент Екзюпері.

У тканинах рослин вміст води становить 70 - 95 %. Володіючи унікальними властивостями, вода виконує головну роль у всіх процесах життєдіяльності.

Значення води для організму дуже велике, а її функції надзвичайно різноманітні. Життя виникло у водному середовищі, і це середовище виявилося замкненим у клітині. Усі відомі на Землі форми життя не можуть існувати без води. При зниженні вмісту води у клітинах та тканинах до критичного рівня живі структури переходять до стану анабіозу.

Вода в біологічних об’єктах виконує такі важливі функції:

1. Водне середовище об’єднує всі частини організму в єдине ціле (від молекул до органів). У тілі рослин водна фаза утворює безперервне середовище, починаючи від прикореневої вологи і аж до поверхні розподілу рідина-газ у листках.

2. Вода - важливий розчинник і важливе середовище для біохімічних реакцій.

3. Вона бере участь у впорядкуванні структур клітин, входить до складу молекул білків, визначаючи їх конформацію.

4. Вода - метаболіт і безпосередній компонент (учасник) біохімічних процесів (при фотосинтезі - донор електронів; бере участь у процесах дихання; у гідролізі, синтезі).

5. Структурована вода має відносно високу протонну й електронну провідність.

6. Вода - головний компонент у транспортній системі вищих рослин.

7. Це - терморегулюючий фактор.

8. Добрий амортизатор при механічних впливах.

9. Вода забезпечує пружний стан клітин і тканин завдяки явищам осмосу й тургору.

У ході прогресивної еволюції рослинні організми ставали все більше відносно незалежними від води.