ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН З ОСНОВАМИ БІОХІМІЇ - Притуляк Р. М. - 2016

Опорний конспект лекцій

Передмова

ТЕМА № 1. ВСТУП. ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ

ТЕМА № 2. БУДОВА І ФУНКЦІЇ БІОМАКРОМОЛЕКУЛ

ТЕМА № 3. ОСОБЛИВОСТІ ВОДНОГО РЕЖИМУ РОСЛИН

ТЕМА № 4. ФОТОСИНТЕЗ

ТЕМА № 5. ДИХАННЯ РОСЛИН

ТЕМА № 6. МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

ТЕМА № 7. РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

ТЕМА № 8. ПРИСТОСУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РОСЛИН ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА

Рекомендована література