БОТАНІКА. МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН - О. А. Шевчук - 2014

Передмова

В підготовці спеціалістів біологічного профілю вивчення морфології рослин має надзвичайно важливе значення для визначення властивостей і особливостей культурних та дикоростучих рослин. Вивчення морфології рослин необхідне не лише для засвоєння навчального матеріалу, але і при здійсненні наукових досліджень та в професійній роботі фахівців біологічного профілю.

Знання морфології рослин та особливо морфогенезу сільськогосподарських, декоративних культур, необхідні фахівцям для визначення морфологічний особливостей та відмінностей сортів культурних та різних видів дикоростучих рослин. Морфологія рослин є необхідною умовою визначення і пізнання видів бур’янів, сільськогосподарських культур, рослинності природних угідь, вивчення декоративної флори України тощо.

Курс морфології рослин, викладений в посібнику, опрацьований згідно з діючими програми курсу «Ботаніка», орієнтованими на студентів педагогічних вузів природничо-географічного профілю, підготовку вчителів біології. Посібник являє собою керівництво для засвоєння теоретичного матеріалу з морфології рослин. Він включає ряд розділів теоретичного матеріалу з курсу морфології рослин.

Матеріал посібника подано в логічній послідовності для кращого його сприйняття. До створення посібника з морфології рослин для студентів природничо-географічного факультету ОКР «бакалавр», напряму підготовки: 6.040102 Біологія*, спонукало те, що самостійного аналогічного україномовного видання не було. Окремі розділи з морфології рослин були представлені лише в навчальних посібниках та підручниках із загального курсу ботаніки.