БОТАНІКА 3 ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ - 2010

7. МІКСОМІЦЕТИ, АБО СЛИЗОВИКИ (МУХОМУСОТА)

Характерною особливістю цих організмів є будова вегетативного тіла у вигляді плазмодію — голої сітчастої безформної маси протоплазми, яка позбавлена оболонки і містить численні ядра. Внаслідок цього вони одержали назву слизистих грибів.

Життєвий цикл міксоміцетів включає такі стадії: плазмодію і його склеротизації за певних умов, утворення плодових тіл і спор, їх проростання, утворення амеб і їх агрегації в плазмодій (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Цикл розвитку слизовиків:

1 — плазмодій; 2 — спороношення; 3 — спори; 4 — зооспори; 5 — гаплоїдні міксамеби (можуть копулювати або вони, або зооспори); 6 — диплоїдна міксамеба

Плазмодій рухається, як амеба. Часто можна виявити плазмодій міксоміцетів у вигляді слизу між корою і деревиною дерев або їх залишків, на гної. Плазмодій різних видів відрізняється за формою, розмірами, кольором. Розміри коливаються від декількох міліметрів до 1 м в діаметрі. Поступальне переміщення плазмодію відбувається унаслідок однонаправленого руху протоплазми. Рухома протоплазма утворює тупі лопаті (псевдоподії), які потім витягуються, розгалужуються, утворюючи нову ділянку. Швидкість руху плазмодію у різних напрямах може досягти до 1 мм за хвилину.

На стадії спороутворення плазмодій виходить на поверхню субстрату. Тут на поверхні плазмодію утворюються у вигляді виростів спорангії, що мають тверду оболонку, яка називається перидієм. Спорангії в більшості випадків мають округлу або овальну форму і біля основи зазвичай звужуються в ніжку.

Спори округлі, мають тверду, гладеньку або з виступами оболонку, зазвичай одноядерні, містять багато глікогену. У сухому вигляді спори зберігаються тривалий час, не втрачаючи життєздатності.

Спори, проростаючи у воді, утворюють одноядерні зооспори, зазвичай витягнутої форми із загостреним переднім кінцем з двома джгутиками. При проростанні на вологому субстраті утворюються амеби. Зооспори розмножуються поділом на дві. Потім зооспори втрачають джгутики і перетворюються в амеби (міксамеби). Амеби також розмножуються поділом, попарно копулюють і зливаються в загальну масу, утворюючи плазмодій.

При копуляції амеб відбувається злиття їх ядер і в плазмодії містяться амеби з диплоїдними ядрами. У плазмодії диплоїдні амеби розмножуються, під час спороутворення відбувається поділ диплої-дних ядер і спори містять гаплоїдні ядра.

Слизовики широко розповсюджені в природі, це звичайно сапрофіти, живуть на старій, гниючій деревині або на інших рослинних субстратах, що розкладаються. Слизовики представляють досить численну групу, що складається з 70 родів і понад 400 видів.

Плазмодіофора капусти (Plasmodiophoгa bгassicae)-це найхарактерніший представник слизовиків. Це збудник захворювання капусти, яке називається «кілою». Вперше гриб як збудник захворювання капусти описаний мікологом М. С. Вороніним (1875).

Зооспора гриба проникає в рослину через кореневі волоски. Потім, проникаючи в крупніші клітини паренхіми кореня, зооспора розростається в амебоподібні плазматичні тіла, які можуть зливатися, утворюючи плазмодій. Плазмодій потім розпадається на декілька зооспорангіїв, в яких після багатократного поділу ядер утворюються гаплоїдні, округлі зооспори. Вони копулюють, перетворюючись на диплоїдні амебоїди, які розповсюджуються по клітинах тканин кореня. Потім декілька амебоїдів зливаються і утворюється багатоядерний плазмодій. У плазмодії відбувається двократний поділ всіх ядер і утворення спор, що перебувають у стані спокою. Ці спори звільняються після зігнивання кореня і наступного року проростають, утворюючи по одній зооспорі з одним джгутиком, направленим вперед. У грунті вони здатні тривалий час (6—7 років) зберігати життєздатність. Захворювання може знижувати врожайність капусти на 30—40 % і більше.

Контрольні запитання та завдання

1. Дати загальну характеристику міксоміцетів.

2. Як розмножуються слизовики?

3. Яке значення слизовиків у природі і житті людини?