ГЕТЕРОФІЛІЯ У РОСЛИН - О.М. НЕДУХА - 2011

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. МОРФОЛОГІЧНА ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ГЕТЕРОФІЛЬНИХ РОСЛИН

1.1.ВИДИ РОСЛИН, У ЯКИХ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ГЕТЕРОФІЛІЯ

1.2.ПОХОДЖЕННЯ ГЕТЕРОФІЛІЇ

1.3.ФОРМА ЛИСТКІВ ГЕТЕРОФІЛЬНИХ РОСЛИН

1.4.ВПЛИВ ЗМІН ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВИЯВ ГЕТЕРОФІЛІЇ У РОСЛИН

1.5.РОСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСЛИН

1.6.АНАТОМІЧНА БУДОВА ЛИСТКІВ І СТЕБЕЛ ГЕТЕРОФІЛЬНИХ РОСЛИН

   1.6.1.Листки Sium latifolium

   1.6.2.Листки Sagittaria sagittifolia

   1.6.3.Листки Nuphar lutea

   1.6.4.Стебла рослин

1.7.ЕПІДЕРМІС ЛИСТКІВ ГЕТЕРОФІЛЬНИХ РОСЛИН

   1.7.1.Продихи

   1.7.2.Кутикула та віск

   1.7.3.Гідатоди, трихоми й гідропоти

   1.7.4.Водний транспорт і роль аквапоринів

1.7.5.Структура поверхні листків гетерофільних рослин

     1.7.5.1.Sium latifolium

     1.7.5.2.Sagittaria sagittifolia

     1.7.5.3. Nuphar lutea

1.8.Листки Sium latifolium

   1.8.1.УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ОЗНАКИ КЛІТИН ЛИСТКІВ І КОРЕНІВ

   1.8.2.Аеренхіма листків, стебел і коренів

1.9.ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИСТКІВ

   1.9.1.Роль асиміляції СО2

   1.9.2.Роль фотосинтезуючих пігментів

   1.9.3.Енергетичний та вуглеводний обмін

   1.9.4.Рослини із С3- та С4-типом фотосинтезу

Висновки

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. МЕХАНІЗМИ ПРОЯВУ ГЕТЕРОФІЛІЇ У РОСЛИН

2.1.ЕКЗОГЕННІ ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОТОСИНТЕЗУЮЧИХ КЛІТИН ГЕТЕРОФІЛЬНИХ РОСЛИН

   2.1.1.Освітленість

   2.1.2.Субстрати вуглецевого живлення

2.2.ЕНДОГЕННІ МЕХАНІЗМИ ПРОЯВУ ГЕТЕРОФІЛІЇ У РОСЛИН

   2.2.1.Фітогормональна регуляція

   2.2.2.Роль целюлози

   2.2.3.Са2+ як вторинний посередник регуляторних процесів

   2.2.4.Роль експресії генів, які беруть участь в регуляції поділу й розтягу клітин

Висновки

ЗАГАЛЬНІ ПІДСУМКИ

Література