ГЕТЕРОФІЛІЯ У РОСЛИН - О.М. НЕДУХА - 2011

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. МОРФОЛОГІЧНА ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ГЕТЕРОФІЛЬНИХ РОСЛИН

1.6. АНАТОМІЧНА БУДОВА ЛИСТКІВ І СТЕБЕЛ ГЕТЕРОФІЛЬНИХ РОСЛИН

1.6.2. Листки Sagittaria sagittifolia

У S. sagittifolia - стрілолиста звичайного, який зростав у р. Псьол (с.м.т. Велика Багачка Полтавської обл.), у травні й на початку червня були надводні та підводні листки (рис. 1.3.3, а, б; дивись вставку IV та опис у підрозділі 1.3). Надводні листки кожної особини мали дві форми: 2-7 листків мали стрілоподібну форму пластинки та один-два листки - продовгувату пластинку. 5-12 підводних листків мали видовжену лінійну форму пластинки. Висота черешка в надводних листків коливалась від 23 до 35 см залежно від глибини, на якій рослини зростали, тим часом підводні листки були сидячими (черешок відсутній). В особин, які зростали на глибині до 30 см, розмір підводних листків по довгій осі становив 25-40 см, по короткій - 1,2-1,8 см.

Надводні стрілоподібні листки. Листкові пластинки S. sagittifolia характеризувались дорзовентральним типом анатомічної будови: містили одношаровий верхній і нижній епідерміс, двошарову палісадну паренхіму та 4-7 шарів губчастої паренхіми (рис. 1.6.2.1, а, б; дивись вставку ІХ). Товщина листків дорівнювала близько 300 мкм. Продихи видно на верхньому та нижньому епідермісі; вони розміщувалися через 14-18 епідермальних клітин на відстані близько 500 мкм один від одного (на поперечних зрізах листків). Клітини обох епідермісів щільно прилягають одні до одних. У клітинах верхнього і нижнього епідермісів, виявляються хлоропласти (рис. 1.6.2.1, в, г). Ядра в клітинах верхнього та нижнього епідермісів розміщувалися на проксимальному боці.

Клітини двошарової палісадної паренхіми майже циліндричної форми, висота їх у чотири рази більша за ширину (табл. 1.6.2.1). Виявлена гетерогенність у щільності цих клітин: 2-15 щільно розміщених клітин палісади чергувалися з аеренхімою, яка могла простягатися від замикаючих клітин продихів до губчастої паренхіми. На нижній стороні листка тяжі аеренхіми завдовжки близько 50 мкм простягалися між епідермісом і першим або другим шарами губчастої паренхіми (рис. 1.6.2.1, г). Хлоропласти розміщувалися по периметру клітин палісади. Клітини губчастої паренхіми мали різну форму: округлу, овальну чи неправильну. Хлоропласти розташовувалися також по периметру клітину, кількість їх на зрізі клітини була меншою в 1,8 раза порівняно з клітинами палісади. За формою клітини нижнього епідермісу були подібні до клітин верхнього, але розміри їхні різнилися (табл. 1.6.2.1).

ТАБЛИЦЯ 1.6.2.1. Морфолого-анатомічні параметри листків Sagittaria sagittifoliaЛистки


Параметр

Надводні

Підводні,


стрілоподібні

продовгуваті

лінійні

Будова мезофілу листкової

Дорзовен-

Дорзовен-

Ізолате-

пластинки

Розмір листкової пластинки, см:

тральна

тральна

ральна

довжина

10 ± 3,1

9,5 ± 1,6

32,1 ± 7,5

ширина

Розмір черешка листка, см:

4,8 ± 0,6

2,5 ± 0,5

1,5 ± 0,3

довжина

32,8 ± 3,4

22,5 ± 2,6

Відсутній

діаметр (біля основи)

0,9 ± 0,3

0,6 ± 0,1


Товщина листкової пластинки, мкм

300 ± 14

221 ± 11

142 ± 18

Кількість шарів палісади Кількість шарів губчастого мезофілу (або шарів фотосинтезуючої паренхіми в

Два

Один

Відсутня

підводних листках)

Розмір клітин верхнього епідермісу, мкм:

4-7

5-6

1-5

висота

22,7 ± 1,9

14,6 ± 1,5

39,2 ± 3,1

ширина

Розмір клітин палісадного мезофілу, мкм:

32,8 ± 2,4

29,8 ± 2,7

25,3 ± 2,3

висота

69,2 ± 7,1

52,5 ± 4,9

Відсутній

ширина

Розмір клітин губчастої паренхіми (або клітин фотосинтезуючої паренхіми в підводних листках), мкм:

16,7 ± 1,2

10,0 ± 1,9


висота

24,1 ± 3,7

20,2 ± 3,9

23,2 ± 2,7

ширина

Розмір клітин нижнього епідермісу, мкм:

18,7 ± 3,3

15,4 ± 4,3

27,3 ± 1,9

висота

17,0 ± 0,8

12,6 ± 1,1

34,6 ± 3,7

ширина

Кількість хлоропластів на зрізі

38,5 ± 2,1

40,1 ± 2,8

29,4 ± 2,7

клітини верхнього епідермісу Кількість хлоропластів на зрізі

5,2 ± 1,1

4,4 ± 1,2

10,4 ± 3,1

клітини палісадної паренхіми Кількість хлоропластів на зрізі клітини губчастої паренхіми (або в клітині фотосинтезуючої паренхіми

16,5 ± 1,7

14 ± 2,7


в підводних листках)

Кількість хлоропластів на зрізі

9,3 ± 1,1

10,0 ± 3,7

10,3 ± 2,3

клітини нижнього епідермісу

3,6 ± 0,9

5,2 ± 1,3

11,7 ± 2,5

Надводні продовгуваті листки. Листкові пластинки продовгуватих листків за анатомічною будовою схожі зі стрілоподібними листками (рис. 1.6.2.1, д, е; див. вставку IX), але за розмірами пластинки та клітин палісади відрізнялися (табл. 1.6.2.1): товщина пластинки менша в 1,3 раза, висота та ширина клітин палісади - в 1.3 та 1,7, відповідно, порівняно з стрілоподібними листками. Ці листки схожі з стрілоподібними листками в розміщенні продихів, наявності та локалізації тяжів аеренхіми. Клітини губчастої паренхіми мали різну форму: округлу, овальну чи неправильну. Хлоропласти розміщувалися також по периметру клітини.

Підводні листки. Листкові пластинки, занурені у воду, характеризувалися ізолатеральним типом анатомічної будови, розподіл мезофілу на палісадну та губчасту паренхіму відсутній (рис. 1.6.2.1, є, ж; див. вставку IX). Товщина листкової пластинки удвічі менша за товщину надводних стрілоподібних листків. У верхньому та нижньому епідермісі продихи відсутні. Клітини епідермісу більші, ніж паренхіми (табл. 1.6.2.1). Фотосинте- зуюча паренхіма, розміщена між шарами епідерми, має один шар клітин або ж вона відсутня; тимчасом, як у місці розташування судин або біля них можна розрізнити 4-5 шарів паренхімних клітин. Між клітинами епідермісу видно великі повітряні порожнини, які протяглися до 400-500 мкм у довжину та до 100 мкм - у висоту. У клітинах обох епідермісів розміщуються хлоропласти (від 10 до 13 на зріз клітини), стільки ж хлоропластів налічується й у центральних клітинах паренхіми; хлоропласти в епідермальних клітинах розміщувалися на зовнішньому боці клітин біля клітинних оболонок, що контактували з водним середовищем; у паренхім- них клітинах хлоропласти розташовувалися рівномірно по всьому об'єму клітини.