АДАПТАЦІЯ РОСЛИН ДО АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ - 2017

3. ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ПРОМИСЛОВИМИ ХІМІЧНИМИ ВІДХОДАМИ

3.3. Класифікація підприємств за ступенем впливу на довкілля

Промислові підприємства впливають на навколишнє середовище, викликаючи забруднення повітря, збільшення вмісту пилу, підвищуючи рівень шуму. Усе це призводить до пригнічення життєдіяльності живих організмів, зокрема, рослин (Рис. 10). За ступенем впливу на навколишнє середовище всі промислові підприємства згідно із санітарними нормами прийнято класифікувати на п’ять класів шкідливості. Залежно від здійснюваного впливу найнебезпечнішими є підприємства I класу, найменш шкідливими - V класу. Для підприємств кожного класу передбачаються санітарно-захисні зони, у яких не дозволяється будувати житло, облаштовувати зони відпочинку, використовувати територію для ведення сільського господарства. Максимальний розмір санітарно-захисної зони (не менш 1 000 м) повинен виділятися для підприємств I класу шкідливості (Рис. 11).

Для ефективного функціонування санітарно-захисних зон вони повинні бути озеленені таким чином, щоб максимально перешкоджати проникненню в житлову або господарську зону шуму й забруднювачів. Разом з тим, ряд типів підприємств (електронної, приладобудівної, медичної й деяких інших галузей промисловості) висуває підвищені вимоги до чистоти навколишнього середовища. У цих випадках санітарно-захисні зони виконують практично протилежну функцію, не допускаючи проникнення забруднювачів будь-якого характеру на територію промислової зони.

Рис. 9 - Класифікація промислових підприємств за їхнім впливом на довкілля