АДАПТАЦІЯ РОСЛИН ДО АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ - 2017

5. ФУНКЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

5.3. Архітектурно-планувальні основи комплексного благоустрою територій підприємств

Верстатобудівна й інструментальна промисловість. Згідно з вимогами, які існують, підприємства верстатобудівної та інструментальної промисловості розміщують у промислових районах або на окраїні селитебних територій міста. За санітарною класифікацією вони належать до IV і V класів шкідливості, а ті, що мають у своєму складі більші ливарні цехи - до вищого класу. Залежно від потужності такі підприємства займають територію в середньому 3-25 га, середня щільність забудови 40-50 %. На територіях нових заводів домінує в основному один будинок, в якому блокується ряд цехів, що раніше розташовувалися окремо, але зустрічаються й невеликі будинки допоміжного значення, які через протипожежні і санітарні норми не можуть бути поєднані (енергоблок, градирня, резервуари, склади горючих матеріалів тощо). Основні виробничі цехи верстатобудівних заводів у більшості випадків одноповерхові, а інструментальних - одноповерхові та багатоповерхові.

Приладобудівна та радіоелектронна промисловість. Підприємства цієї галузі промисловості за характером виробництва можна розподілити на дві групи. До першої належать підприємства, що не мають за умовами технологічного процесу герметизованих виробничих приміщень. Вони спеціалізуються на випуску електровимірювальних та інших приладів, годинників, телевізорів, магнітофонів, радіоприймачів тощо. До другої групи належать підприємства, у складі яких є цехи зі строгим технологічним режимом, що вимагають високої чистоти повітря на робочих місцях. Ці підприємства виробляють напівпровідникові прилади, електронно-променеві трубки, приймально-підсилювальні лампи, електровакуумні прилади, фотоелементи.

Для приладобудівних та радіоелектронних заводів, що належать у своїй більшості за санітарною класифікацією виробництв до V класу шкідливості, необхідна санітарно-захисна зона в 50 м. Це визначає можливість їхнього розміщення безпосередньо в селитебній частині міста. Великі міста зі своєю забрудненою атмосферою негативно діють на особливо точні виробництва. На підприємствах точного приладобудування та радіоелектронної промисловості рекомендується створювати таку систему озеленення, яка перешкоджає утворенню пилу на території заводу, ізолює виробничу зону з герметизованими цехами від підсобної та складської зони, від вулиці тощо. Для цього необхідно на території підприємства звести до мінімуму площі покриття, які рекомендуються створювати тільки із твердих матеріалів. На всій іншій території слід улаштувати стійкий газон. За периметром підприємств, де це можливо, необхідні зелені насадження у вигляді великих груп дерев. Біля цехів, де найбільш високі вимоги до чистоти повітря та повітрязаборів, слід створювати зелені простори величиною не менше 30 м. Озеленення основного проїзду на території заводу слід вирішувати за прикладом міської вулиці. Поблизу цехів з точним виробництвом не можна влаштовувати квітники (у вигляді однолітників, розаріїв), саджати фруктові дерева, догляд за якими вимагає періодичного розпушування ґрунту та оголення його поверхні. Для озеленення територій підприємств, що вимагають особливої чистоти повітря, забороняється використовувати деревні, чагарникові та квіткові рослини, що мають опушене насіння, виділяють під час цвітіння волокнисті речовини та велику кількість пилку. На територіях таких підприємств рекомендується створювати великі водойми та різне водне обладнання, що запобігає перенесенню пилу та створює сприятливий мікроклімат.

Хімічна промисловість. Різноманітність асортименту продукції хімічної промисловості забезпечують заводи мінеральних добрив, сірчанокислотні, азотні, хлорні, содові, нафтоперегонні, пластичних мас, фабрики штучного волокна тощо. Вони займають площі від декількох гектарів до сотень гектарів, забудова територій становить 30-40 %. Підприємства в більшості випадків відносяться до I і II класів шкідливості. Доставка сировини, транспортування готової продукції та обслуговування допоміжних об’єктів (ТЕЦ, ремонтні бази) вимагають обладнання залізничних під’їзних колій, планувальна структура генплану чітка, територія зонується та розбивається на окремі квартали. На території підприємства можна виділити адміністративно-суспільну, виробничу, підсобну й складську зони. Технологія підприємств постійно удосконалюється, що спричиняє часті перебудови й розширення цехів. Підприємства хімічної промисловості відрізняються високою шкідливістю виробництв, пожежо- та вибухонебезпечністю, розвиненою мережею підземних і надземних комунікацій, будівлями, різними за об’ємом, розміщенням значної частини технологічного устаткування на відкритих майданчиках тощо. Більшість хімічних підприємств викидають в атмосферу значну кількість різноманітних газів та аерозолів. Гази та аерозолі, що утримуються в повітрі, проникають у приміщення невиробничих будинків (заводоуправління, лабораторії, їдальні), внаслідок чого погіршуються умови праці та відпочинку працюючих. Тому важливе значення набувають питання, пов’язані з оздоровленням атмосферного повітря на промислових територіях. На територіях хімічних підприємств, що виділяють в атмосферу шкідливі гази та рідкі аерозолі, повинна бути створена система зелених насаджень, яка сприяє аерації території, розсіюванню шкідливих речовин, перешкоджає їхньому проникненню в житлову зону та поліпшує умови праці і короткочасного відпочинку робітників. Основу озеленення територій таких підприємств повинен становити газостстійкий газон з невеликим включенням дерев і чагарників. Дерева слід розміщувати на території поодиноко або невеликими групами (3-5 дерев), чагарники - нещільними групами. Найбільш придатні для цієї мети газостстійкі дерева з ажурними кронами та високо оголеними стовбурами, а також низькорослі чагарники. Для декорування стін слід широко використовувати вертикальне озеленення. На територіях такого типу не рекомендується висаджувати садові дерева та ягідні чагарники.

Текстильна промисловість. Текстильна промисловість - одна з найстаріших галузей легкої промисловості, що переробляє рослинну (бавовна, льон, коноплі, джут, кенаф, рамі) і тваринну (вовна, природний шовк) сировину та хімічні і синтетичні волокна на тканини, неткані матеріали, мішкові та мотузяні вироби тощо. Підприємства текстильної промисловості представлені окремими фабриками (бавовняний комбінат, прядильна, ткацька, оздоблювальна фабрики тощо), або фабриками, об’єднаними у великі текстильні комбінати чи навіть у текстильні промрайони. Вони займають площу відповідно від декількох до ста і більше гектарів, щільність забудови території - 60 % і більше. За санітарною класифікацією ці виробництва належать до IV і V класів шкідливості. До вищого класу шкідливості належать оздоблювальні фабрики. На текстильних підприємствах зайнята велика кількість працюючих (від 2 до 20 і більше тис.), причому близько 70 % жінок. Вантажообіг на підприємствах середній, здійснюється залізницею та автомобільним транспортом.

Проведення благоустрою та озеленення текстильних підприємств здійснюється із врахуванням великої кількості працюючих, надаючи значну увагу організації підходів і під’їздів до підприємства, розміщенню засобів індивідуального транспорту, правильному облаштуванню місць короткочасного відпочинку на заводській території. На підприємствах з великою щільністю забудови місця відпочинку рекомендується облаштовувати на плоских дахах цехів.

Будівельна промисловість. Вона включає комплекс галузей у складі важкої промисловості, які забезпечують найважливішими будівельними матеріалами всі види будівельних робіт. До її складу в основному входять підприємства, що випускають готові до монтажу конструктивні елементи будинків і споруд: заводи залізобетонних виробів, домобудівні та деревообробні комбінати, заводи будівельних металоконструкцій тощо. За санітарною класифікацією виробництв вони належать до IV класу шкідливості. Розміщаються підприємства будівельних деталей відокремлено, поодинці, в основному в промислових районах або на межі із селітебною територією. Вони займають територію від 10 до 90 га. Відсоток забудови території залежно від потужності підприємства становить 40-50 %. Вантажообіг на підприємствах цього типу дуже великий, у більшості випадків сировину доставляють залізницею, а готову продукцію вивозять автотранспортом. Велику площу займають складські майданчики.

Система зелених насаджень на цих територіях повинна сприяти зниженню запиленості та шуму, перешкоджати їхньому проникненню на селітебну територію міста. З цією метою у виробничій, підсобній і складський зонах, а також навколо них потрібно висаджувати зелені насадження у вигляді великих груп, масивів і смуг, які знижують швидкість вітру та сприяють осіданню пилу. Пилозахисні насадження слід розміщати з урахуванням напрямку переважних вітрів так, щоб виробництво та курні майданчики перебували в зоні аеродинамічної тіні зелених насаджень. Найбільш ефективний вплив на повітряний потік у літній і зимовий час чинять щільні смуги шириною 24 м. За щільними зеленими насадженнями, які не продуваються, на відстані до 2-3 висот дерев створюється максимальна аеродинамічна тінь. Ефективний вплив зелених насаджень поширюється на відстань до 5-8 висот дерев.