АДАПТАЦІЯ РОСЛИН ДО АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ - 2017

5. ФУНКЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

5.2. Благоустрій промислових територій

Для благоустрою промислових територій визначають санітарно-гігієнічні, функціональні та естетичні якості забудови. Аналіз матеріалів обстеження стану промислових територій показує, що комплексний благоустрій на промислових територіях виконує різні функції: санітарно-гігієнічну, виробничу, господарсько-експлуатаційну, архітектурно-композиційну та психолого-емоційну. Усі вони взаємозалежні, тому під час створення об’єктів благоустрою промислових територій насамперед повинні бути визначені головні та супідрядні за своїм відносним значенням функції кожного з елементів комплексного благоустрою. Основними вимогами доцільності благоустрою промислових територій є функціональна обґрунтованість, економічність і задоволення естетичних вимог. Благоустрій промислових територій залежить від кількості та характеру розміщених на них промислових підприємств, їхнього впливу на довкілля, розміщення в структурі міста, географічного району тощо.

За комплексного благоустрою промислових територій основними факторами, що впливають на прийняття рішень, є: містобудівні, архітектурно-планувальні, промислово-виробничі, санітарно-гігієнічні, природно-кліматичні й економічні. Важливість обліку кожного з них визначають конкретні умови. Окремі фактори не тільки діють спільно, але й впливають один на одного. Крім того, вони змінюються із часом, особливо промислово-виробничі й санітарно-гігієнічні. Містобудівні фактори враховують розміщення промислового району в структурі міста, вантажні, пасажирські та пішохідні зв’язки з містом, іншими підприємствами, місцями видобутку сировини тощо. Архітектурно-планувальні - об’ємно-планувальне вирішення промрайону та окремих підприємств, архітектуру будинків і споруджень, дизайн відкритого технологічного й інженерного встаткування, місцеві традиції архітектури та ландшафтної архітектури. Промислово-виробничі факторипов’язані з характером і масштабом підприємства. Вони значно впливають на планування озеленення, добір елементів благоустрою, організацію короткочасного відпочинку тощо. Тому, під час проектування слід враховувати потужність підприємства та технологію виробництва, промисловий транспорт, кількість і склад робітників, умови праці, насиченість території інженерними й технологічними комунікаціями, пожежну та вибухову небезпеку тощо. Санітарно-гігієнічні фактори враховують санітарну категорію підприємства, джерела виробничих шкідливих речовин, їхній склад і концентрацію, а також зону їхнього поширення, аераційні особливості територій і її інсоляцію. Природно-кліматичні фактори враховують особливості клімату та мікроклімату місцевості, рельєфу, ґрунту (ґрунтотворні породи, склад, родючість і вологість, рівень ґрунтових вод), наявність водойм, зелених насаджень (види насаджень, асортименти та властивості рослин). Облік економічних факторів під час проектування благоустрою промислових територій сприяє зниженню вартості будівництва. Економічність досягається шляхом правильного формування рельєфу, виправданого добору конструкції й площі під дорожні та пішохідні покриття, завчасної підготовки території під посадку зелених насаджень із забезпеченням необхідних ґрунтових умов і з використанням знятого під час будівництва родючого шару ґрунту, шляхом застосування стандартного посадкового матеріалу, газостійких місцевих деревних і чагарникових порід, використання в основному багаторічних квітів, стійких трав для газонів, застосування уніфікованих збірних об’єктів малої архітектури тощо.