Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

Розділ 5. БІОСФЕРА ТА ФІЗИЧНІ ПОЛЯ ЖИВОГО ОРГАНІЗМУ

Контрольні запитання та завдання

1. У чому полягає взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем?

2. Які типи полів випромінюються людиною в процесі її життєдіяльності? Якими способами ці поля можна досліджувати?

3. У чому полягає небезпека сучасного мегаполіса для його мешканців?

4. Які способи зменшення шкоди для людини від навколишнього середовища ви можете запропонувати?

5. Дослідіть один з можливих чинників упливу сучасності на власні поля людини.

6. Що таке біологічно активні точки?

7. Поясніть сутність оптичного випромінювання тілом людини.

8. Як впливає колір шкіри на її оптичні характеристики?

9. Що таке колориметрія?

10. Поясніть сутність електрострумів серця людини.