Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

Розділ 4. БІОФІЗИКА СКЛАДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Контрольні запитання та завдання

1. Наведіть основні етапи математичного моделювання в біофізиці.

2. Які особливості мають задачі на подібність? Наведіть приклади цих задач.

3. У чому полягає сутність моделювання опорно-рухового апарата?

4. Що називають вестибулярною системою людини? Які функції має така система?

5. Наведіть визначення поняття та функції рецепторів нервової системи.

6. Сформулюйте рівняння Хілла.

7. Поясніть будову та основні функції зорової системи.

8. Укажіть основні нервові шляхи та зв’язки в зоровій системі.

9. У чому полягає явище адаптації зору?

10. Сформулюйте закон Гашена-Пуазейля.

11. Що називають гідравлічним опором судин?

12. Сформулюйте закон зміни тиску у великих кровоносних судинах.

13. Поясніть основні методики вимірювання артеріального тиску крові.

14. Поясніть будову та основні функції серцево-судинної системи.

15. Поясніть будову та основні функції дихальної системи.

16. Наведіть визначення пульсової хвилі.

17. У чому полягає явище газообміну в легенях і тканинах?

18. Які методи та засоби дослідження зовнішнього дихання?

19. У чому полягає сутність методу пневмографи?

20. У чому полягає сутність методу спірографії?

21. У чому полягає сутність методу рентгенографії?

22. Що називають «штучним диханням»? Коли його застосовують і для чого?