Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

Розділ 4. БІОФІЗИКА СКЛАДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

4.6. Біофізика системи кровообігу

4.6.1. Основні закони гемодинаміки

Гемодинаміка - один з розділів біомеханіки, що вивчає закони руху крові по кровоносних судинах. Завдання гемодинаміки - установити взаємозв’язок між основними гемодинамічними показниками, а також їх залежність від фізичних параметрів крові та кровоносних судин.

До основних гемодинамічних показників належать тиск і швидкість кровотечі. У реальних рідинах (в’язких) у міру руху їх по трубі потенціальна енергія витрачається на роботу з подолання внутрішнього тертя, тому тиск рідини вздовж труби падає. Для стаціонарного ламінарного перетікання реальної рідини в циліндровій трубі постійного перерізу справедлива формула (закон) Гагена-Пуазейля:

де ΔΡ - падіння тиску, тобто різниця тиску біля входу в трубу Р1 та на виході з неї Р2 на відстані І. Величинуназивають гідравлічним

опором судини.

Межі застосовності закону Пуазейля: ламінарна течія; гомогенна рідина; прямі жорсткі трубки; віддалена відстань від джерел збурень (від входу, вигинів, звужень).