Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

Розділ 4. БІОФІЗИКА СКЛАДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Біофізика складних систем спирається на концепцію цілісності, вивчає різноманітні макроскопічні системи, які складаються з безлічі елементів, кооперативна поведінка яких зумовлює виникнення нових структур, формування складних функцій та поведінки у змінному середовищі. В основу досліджень покладено системний підхід, тобто стиль наукового мислення, орієнтований на інтеграцію наукових знань, що суміщає вивчення проблеми на молекулярному, клітинному рівнях, рівні усього організму та популяції організмів.