Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

Розділ 3. МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА

Задачі для самостійного розв'язання

1. Чому дорівнює густина потоку формаміду крізь плазматичну мембрану chara ceratophylla товщиною 6 нм, якщо коефіцієнт дифузії його становить 1,4 · 10-8 см2 c-1 , концентрація формаміду в початковий момент часу зовні дорівнювала 2 · 10-4 моль/л, а всередині в десять разів менше?

2. Бішарова ліпідна мембрана товщиною 10 нм розділяє камеру на дві частини. Густина потоку метиленового синього крізь мембрану постійна і дорівнює 3 · 10-7 моль/см2с, причому концентрація його з одного боку мембрани дорівнює 10-2 моль/л, а з другого - 2 · 10-3 моль/л. Чому дорівнює коефіцієнт дифузії цієї речовини крізь мембрану?

3. Визначте коефіцієнт дифузії у воді еритролу, якщо середнє зміщення його молекули становить 40 мкм за одну секунду.

4. Знайдіть коефіцієнт проникності плазматичної мембрани Mycoplasma для формаміду, якщо за різниці концентрацій цієї речовини всередині й зовні мембрани 0,5 · 10-4 моль/л; густина потоку його крізь мембрану дорівнює 8 · 10-7 моль/см2 с.

5. Визначте рівноважний мембранний потенціал, створений на бішаровій ліпідній мембрані іонами калію за температури 20 °С, якщо концентрація калію з одного боку мембрани становить 10-3 моль/л, а з другого -10-5 моль/л.

6. Потенціал спокою нерва кінцівки краба дорівнює 89 мВ. Чому дорівнює концентрація іонів калію всередині нерва, якщо зовні вона становить 12 ммоль/л. Температуру вважати рівною 20 °С.

7. Визначте час, протягом якого установиться рівноважна концентрація еритролу в клітині, якщо об’єм клітини 70 мкм3 , коефіцієнт проникності 13 мкм/с, а площа поверхні мембрани клітини 43 мкм2.

8. У клітинах фагоцитів рівноважна концентрація речовини встановлюється за 0,2 с. Чому дорівнює проникність цієї речовини крізь мембрану фагоцитів, якщо вважати клітину тілом сферичної форми діаметром 8 мкм?