Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

Розділ 3. МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА

Контрольні запитання та завдання

1. Поясніть, що вивчає розділ «Молекулярна біофізика»?

2. Наведіть визначення білків та їх структури.

3. У чому полягає сутність методу дисперсії оптичного обертання ?

4. У чому полягає сутність колового дихроїзму?

5. Наведіть визначення поняття «ферментний каталіз».

6. Поясніть, яким чином впливає температура на швидкість біохімічної реакції?

7. Визначте основне призначення та функції нуклеїнових кислот.

8. Наведіть визначення біологічних мембран.

9. Визначте основні функції біомембран.

10. Визначте, які сили стабілізують ліпідний бішар.

11. Охарактеризуйте рухомість ліпідів та білків у біомембранах.

12. Покажіть, як створюється і підтримується асиметрія мембран.

13. Які надмолекулярні ліпідні структури утворюються у воді та неполярних розчинниках ?

14. Наведіть основні моделі біомембран.

15. Укажіть залежність властивостей ліпосом від властивостей ліпідів, які їх створюють.

16. Наведіть приклади застосування ліпосом у медицині та біотехнології.

17. Що таке фазовий стан ліпідів та фазові переходи? Які чинники впливають на ці процеси?

18. Що таке ЯМР? На яких ядрах може спостерігатися сигнал ЯМР?

19. Якими параметрами визначають спектри ЯМР? Що вони характеризують?

20. Що таке електронний парамагнітний резонанс? На яких об’єктах може спостерігатися сигнал ЕПР ?

21. Якими параметрами визначають спектри ЕПР? Що вони характеризують?

22. Які речовини транспортуються через біомембрани?

23. Наведіть класифікацію транспортних процесів.

24. Градієнт яких іонів створюється на клітинній мембрані та яким є механізм його підтримання?

25. Які сили забезпечують трансмембранний транспорт речовини?

26. Наведіть основні механізми пасивного транспорту.

27. Які фізичні принципи покладено в основу індукованого іонного транспорту?

28. Назвіть різні фізичні методи, що дозволяють оцінити рухливість білків та ліпідів у мембрані.

29. Які фізичні методи дозволяють визначити фазове полягання ліпідів у мембрані?

30. Поясніть сутність експерименту Уссінга.

31. Сформулюйте рівняння Гольдмана.

32. Наведіть визначення потенціалу Доннана.

33. Поясніть особливості будови зорової системи людини.

34. Опишіть принцип дії та основні типи електроретинографії.

35. Опишіть принцип дії та основні типи електроокулографії.