Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

Розділ 3. МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА

3.1.Фізична будова білків

Усі процеси в клітині відбуваються за участю білків, які виконують багато функцій. Білки - це динамічні структури, які зазнають певних конформаційних змін у процесі біологічного функціонування. Структурні білки утворюють з’єднувальну тканину, входять до складу шкіри та інших органів. Неможливо уявити роботу генетичного апарата без участі білків, завдяки яким відбувається реплікація, транскрипція і трансляція інформації. У регуляторних процесах важливу роль відіграють гормони, які передають різні сигнали, і білки-рецептори, які розпізнають ці сигнали. Транспортні білки зумовлюють перенесення незаряджених молекул та іонів через мембрани клітини. Спеціальний клас білків передають електрони у мембранах мітохондрій та хлоропластів. Рухливість клітин та м’язове скорочення забезпечуються роботою скоротливих білків. Важливе значення мають ферменти, які каталізують та регулюють усі метаболічні процеси, що перебігають у клітині.

Унікальних властивостей білкам надають особливості їхньої просторової структури, яка залежно від послідовності одних і тих же амінокислотних залишків може бути різною. Конформації оцінюють з урахуванням різних рівнів організації білкових молекул. Ще в 1959 р. К. Ліндерштрем-Лангом вирізнив чотири рівні структурної організації білків - первинну, вторинну, третинну та четвертинну структури. Пізніше на основі аналізу даних рентгенографії, диференціальної сканувальної мікрокалориметрії та інших методів було виокремлено ще два рівні організації - надвторинні структури та домени білків [65].