Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

Розділ 1.ОСНОВИ БІОМЕХАНІКИ

Сучасна механіка - досить розгалужена наука. Вона тісно взаємодіє з астрономією, хімією, біологією, медициною та іншими галузями знань, у яких в тому або іншому вигляді розглядаються рух і силова взаємодія об’єктів.

Біомеханіка - це розділ біофізики, що вивчає механічні властивості живих тканин, органів та організму в цілому, а також механічні явища, які відбуваються в організмі.

Основне завдання біомеханіки - пізнання, математичне моделювання і практичне застосування загальних законів руху та силової взаємодії матеріальних об’єктів. Біомеханіка тісно пов’язана з математикою і є міцним фундаментом для теоретичного осмислення пов’язаних з рухом експериментів та явищ, що відбуваються у живій природі. Наприклад, за допомогою математичних моделей в біології можна прогнозувати розвиток різних процесів і явищ.

Оскільки механіка є частиною фізики і стала самостійною через велику практичну значущість, то біомеханіку можна вважати частиною біофізики, яка так само виокремилася в самостійний розділ науки завдяки широкому практичному застосуванню.