Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

Розділ 2. ТЕРМОДИНАМІКА БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Контрольні запитання та завдання

1. Що вивчає розділ дисципліни «Біофізика та біомеханіка» - термодинаміка біологічних систем ?

2. Наведіть визначення поняття «термодинамічна рівновага».

3. Сформулюйте перший закон термодинаміки.

4. Наведіть визначення закону Гесса.

5. Сформулюйте другий закон термодинаміки.

6. Наведіть визначення понять «ентальпія», «внутрішня енергія» та «ентропія».

7. Поясніть будову та принцип дії калориметричної бомби.

8. Наведіть визначення хімічного та електрохімічного потенціалів.

9. Які основні положення нерівноважної термодинамічної біосистеми?

10. Сформулюйте співвідношення взаємності Онзагера.

11. Наведіть визначення поняття «самоорганізація біосистеми».

12. Сформулюйте теорему Пригожина.

13. Наведіть визначення поняття «синергія», а також приклади синергетичних систем.