Фармакогнозія з основами біохімії рослин - Ковальов В. М. 2004Умовні скорочення

Передмова

Загальна частина

Основні поняття, терміни і завдання фармакогнозії

Короткий історичний нарис фармакогнозії

Хімічний склад лікарських рослин

Органічні сполуки рослин. Поняття про діючі, супутні і баластні речовини

Мінливість хімічного складу лікарських рослин

Основи заготівлі лікарської рослинної сировини

Охорона дикорослих лікарських рослин та їх ресурсів

Біотехнологія лікарських рослин

Стандартизація лікарської рослинної сировини

Спеціальна частина

Вуглеводи

Моносахариди

Похідні моносахариди

Олісахариди

Полісахариди

Лікарські рослини та сировина, які містять фруктани

Лікарські рослини та сировина, які містять гетерополісахариди

Пептиди та білки

Характеристика деяких важливих представників пептидів та білків

Токсини пептидної та білкової природи

Лектини

Лікарські рослини та сировина, які містять лектини

Ферменти

Лікарські рослини та сировини, які містять ферменти

Ліпіди

Жирні кислоти

Жири (власне ліпіди, триацилгліцерии)

Джерела одержання жирів рослинного та тваринного походження

Жироподібні речовини (ліпоїди)

Глікозиди

Лікарські рослини та сировина, які містять тіоглікозиди

Лікарські рослини та сировина, які містять сірчані сполуки неглікозидної природи

Лікарські рослини та сировина, які містять ціаноглікозиди

Фенольні сполуки

Прості феноли та їхні похідні

Лікарські рослини та сировина, які містять похідні простих фенолів

Кумарини

Лікарські рослини та сировини, які містять гідроксикумарини

Лікарські рослини та сировина, які містять фурокумарини

Лікарські рослини та сировина, що місять піранокумарини

Хромони

Лікарські рослини та сировина, які містять фуранохромони

Флавоноїди

Лікарські рослини та сировина, що містять флавоноїди

Лігнани

Лікарські рослини та сировина, які містять лігнани

Ксантони

Лікарські рослини та сировина, які містять ксантони

Хінони

Лікарські рослини та сировина, які містять нафтохінони

Антрахінони та інші похідні антрацену

Лікарські рослини та сировина, які містять похідні хризацису

Лікарські рослини та сировина, які містять похідні алізарину

Дубильні речовини

Лікарські рослини та сировина, які містять дубильні речовини

Ізопреноїди

Іридоїди

Лікарські рослини та сировина, які містять іридоїди

Ефірні олії

Монотерпени і монотерпеноїди

Сесквітерпени і сесквітерпеноїди

Ароматичні сполуки

Лікарські рослини та сировина, які містять монотерпеноїди

Лікарські рослини та сировина, які містять сесквітерпеноїди

Лікарські рослини та сировина, які містять сесквітерпенові лактони

Лікарські рослини та сировина, які містять трициклічні сесквітерпеноїди

Лікарські рослини та сировина, які місять похідні фенілпропану

Лікарські рослини та сировина, які місять похідні цимену

Дитерпени

Тритерпени та тритерпенові сапоніни

Лікарські рослини та сировина, які містять пентациклічні сапоніни типу олеанану

Лікарські рослини та сировина, які містять пентациклічні сапоніни типу урсану

Лікарські рослини та сировина, які містять тетрациклічні сапоніни типу дамарану

Лікарські рослини та сировина, які містять сапоніни маловивченого складу

Стероїди

Лікарські рослини та сировина, які містять стероїдні сапоніни

Серцеві глікозиди (кардіостероїди)

Лікарські рослини та сировина, які містять карденоліди

Екдистероїди

Лікарські рослини та сировина, які містять екдистероїди

Алкалоїди

Біогенні аміни та протоалкалоїди

Лікарські рослини та сировина, які містять протоалкалоїди

Піролідинові, тропанові та піролізидинові алкалоїди (група орнітину)

Лікарські рослини і сировина, які містять тропанові алкалоїди

Лікарські рослини та сировина, які містять піролізидинові алкалоїди

Піридинові алкалоїди

Піперидинові та хінолізидинові алкалоїди (група лізину)

Лікарські рослини та сировина, які містять піридин-піперидинові алкалоїди

Лікарські рослини та сировині, які містять хінолізидинові алкалоїди

Ізохінолінові алчи (група тирозину)

Лікарські рослини та сировина, які містять ізохінолінові алкалоїди

Індольні алкалоїди (група триптофану)

Лікарські рослини та сировина, які містять індольні алкалоїди

Хінолінові алкалоїди (група триптофану)

Пуринові алкалоїди

Лікарські рослини та сировина, які містять пуринові алкалоїди

Псевдоалкалоїди (ізопреноїдні алкалоїди)

Лікарські рослини та сировина, які містять сесквітерпенові алкалоїди

Лікарські рослини та сировина, які містять дитерпенові алкалоїди

Лікарські рослини та сировина, які містять глікоалкалоїди

Вітаміни

Вітаміни аліфатичного ряду

Вітаміни аліциклічного ряду

Вітаміни ароматичного ряду

Лікарські рослини та сировина, які містять каротиноїди

Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни К1

Лікарські рослини та сировина, які містять вітамін С

Лікарські рослини та сировина, які містять різні групи біологічно активних речовин

Біологічно активні харчові добавки

Харчові добавки з лікарської рослинної сировини

Основні напрямки розробки БАД та СХП в Україні

Лікарські рослини та сировині, які використовують у виробництві БАД ТА СХП

Додатки

Алфавітний показчик українських назв лікарських рослин

Алфавітний показчик латинських назв лікарських рослин

Алфавітний показчик російських назв лікарських рослин

Алфавітний показчик назв об'єктів тваринного походження

Алфавітний показчик назв біологічно активних сполук