Біохімія гідробіонтів - Мельничук Д.О. - 2011

Вступ

Правила техніки безпеки при роботі у біохімічній лабораторії

Предмет та завдання біологічної хімії

   Основні біохімічні процеси в живих організмах

   Запитання для самоконтролю

Тема 1. Підготовка матеріалу для біохімічних досліджень. Відбір проб для лабораторних досліджень

   Запитання для самоконтролю

Тема 2. Об'єкти біохімічних досліджень, середовища та препаративні методи

   Запитання для самоконтролю

Тема 3. Фізико-хімічні методи дослідженнь у біохімії

   Запитання для самоконтролю

Тема 4. Вуглеводи гідробіонтів

   Запитання для самоконтролю

Тема 5. Ліпіди гідробіонтів

   Запитання для самоконтролю

Тема 6. Амінокислоти і білки гідробіонтів

   Запитання для самоконтролю

Тема 7. Нуклеїнові кислоти та нуклеопродеїди гідробіонтів

   Запитання для самоконтролю

Тема 8. Мінеральні речовини гідробіонтів

   Запитання для самоконтролю

Тема 9. Вітаміни

   Запитання для самоконтролю

Тема 10. Ферменти

   Запитання для самоконтролю

Тема 11. Гормони

   Запитання для самоконтролю

Тема 12. Біологічне окислення.Енергетичний обмін

   Запитання для самоконтролю

Тема 13. Обмін вуглеводів

   Запитання для самоконтролю

Тема 14. Проміжний обмін ліпідів у риб

   Запитання для самоконтролю

Тема 15. Метаболізм простих білків та амінокислот

   Запитання для самоконтролю

Тема 16. Біосинтез та катаболізм нуклеїнових кислот

   Запитання для самоконтролю