Підручник - БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ - Губський Ю.І. - 2000

Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ

ГЛАВА 10. ЦИКЛ ТРИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

10.3. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС ЦИКЛУ ТРИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Біохімічний підсумок циклу трикарбонових кислот полягає в утворенні двох молекул СО2 (в ізоцитратдегідрогеназній та α-кетоглутаратдегідрогеназній реакціях) та чотирьох пар атомів водню, три з яких акцептуються НАД+ та одна — ФАД. Відновлені коферменти окислюються в дихальному ланцюзі мітохондрій, утворюючи за рахунок окисного фосфорилювання по 3 молекули АТФ на кожну молекулу НАДН і по 2 молекули АТФ на кожну молекулу ФАДН2. Крім того, одна молекула АТФ утворюється в субстратному фосфорилюванні при перетворенні сукциніл-КоА в сукцинат (табл. 10.1).

Таблиця 10.1. Сумарний баланс молекул АТФ, що утворюються при функціонуванні цитратного циклу

Реакція

Кофермент

Кількість молекул АТФ, що утворюються

1. Ізоцитрат — α-кетоглутарат

НАД

3

2. α-кетоглутарат — сукциніл-КоА

НАД

3

3. Сукциніл-КоА — сукцинат

ГДФ

1

4. Сукцинат — фумарат

ФАД

2

5. Малат — оксалоацетат

НАД

3

Усього

12

Таким чином, при повному окисленні однієї молекули ацетил-КоА до СО2 та Н2O в циклі трикарбонових кислот генерується 12 молекул АТФ.