Основи біоорганічної хімії (навчальний посібник) - Г. О. Сирова - 2018

Передмова

Багаторічний досвід викладання, творчий підхід співробітників кафедри, які являють собою монолітний колектив, дозволили створити навчально- методичний комплекс з біоорганічної хімії - однієї з фундаментальних дисциплін у системі вищої медичної освіти. Вона, разом з іншими фундаментальними дисциплінами, створює необхідну базу для успішного засвоєння «Біологічної хімії», «Фармакології», «Фізіології», «Генетики» та ін.

Запропонована книга призначена як навчальний посібник з біоорганічної хімії для студентів медичних спеціальностей вищих медичних навчальних закладів, де хімія не є спеціальною дисципліною. У даному навчальному посібнику в доступній формі представлено програмний матеріал розділу «Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Біополімери та їхні структурні компоненти» з курсу «Біологічна та біоорганічна хімія». Основні поняття викладені живою мовою, зрозумілою студентам. У зв'язку з навчанням за кредитно-трансферною системою, після кожної теми наводяться контрольні тести й відповіді на них, що сприяє адаптації студентів до тестової форми перевірки знань, як на практичних заняттях, так і при складанні підсумкового контролю.

З метою створення необхідної теоретичної бази для вивчення таких важливих і одночасно складних біоорганічних сполук, як гетерофункціональні сполуки, гетероциклічні сполуки, ліпіди, вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти та ін. у посібнику спочатку розглядаються найпростіші класи органічних сполук - альдегіди, кетони, карбонові кислоти. Максимально акцентується увага на тих реакціях і хімічних властивостях сполук, які мають аналоги в організмі людини.

Будемо раді, якщо наша праця допоможе в опануванні курсу, у самостійній роботі, під час підготовки до практичних занять, підсумкового контролю, диференційного заліку, а також у розширенні діапазону знань, які будуть необхідні для досягнення поставленої мети - отримання якісної вищої медичної освіти.

Колектив авторів бажає успіхів у вивченні біоорганічної хімії!